Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
Учебные заведения

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "Учебные заведения" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Охрана труда в учебных заведениях / Охорона прці в навчальних закладах

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
Нормативні документи
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 13.08.2007 N730
z0990-07
Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти 13.08.2007 - - -
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 18.04.2006 N304
z0806-06
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України 18.04.2006 26.03.2013 - -
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 20.10.2005 N609
z1342-05
Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу 20.10.2005 - - -
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 31.08.2001 №616
z1093-01
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 31.08.2001 07.10.2013 - -
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 01.08.2001 N563
z0969-01
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах 01.08.2001 20.11.2006 - -
НПАОП
НПАОП 0.00-4.24-03
z0014-95
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 30.12.1994 16.11.2007 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 80.0-1.09-00
ДНАОП 9.2.30-1.09-00
z0823-00
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації 21.08.2000 - - -
НПАОП 80.0-1.11-82
НАОП 9.1.50-1.11-82
нет в реестре
Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в хімічних лабораторіях медичних навчальних закладів.
(виключений з Покажчика НПАОП з 03.09.2012)
20.12.1982 - - -
НПАОП 80.0-1.12-04
z0620-04
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти 16.03.2004 06.11.2007 - -
НПАОП 80.2-1.01-12
z1332-12
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів 16.07.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 80.21-1.03-98
ДНАОП 9.2.30-1.03-98
z0793-98
Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві 16.11.1998 13.11.2007 - -
НПАОП 80.21-1.04-98
ДНАОП 9.2.30-1.04-98
нет в реестре
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів.
(див. НПАОП 80.2-1.01-12)
16.11.1998 16.07.2012 - -
НПАОП 80.21-1.06-98
ДНАОП 9.2.30-1.06-98
нет в реестре
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів.
(див. НПАОП 80.2-1.01-12)
16.11.1998 16.07.2012 - -
НПАОП 80.21-1.07-79
НАОП 9.2.30-1.07-79
нет в реестре
Правила з техніки безпеки під час проведення занять у навчальних класах (кабінетах) і практики учнів на промислових об’єктах.
(виключений з Покажчика НПАОП з 03.09.2012)
1979 - - -
НПАОП 80.22-1.02-74
НАОП 9.2.30-1.02-74
нет в реестре
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчальновиробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів.
(виключений з Покажчика НПАОП з 03.09.2012)
1974 - - -
НПАОП 80.42-1.01-02
ДНАОП 9.2.30-1.01-02
z0967-02
Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи 12.11.2002 - - -
НАПБ
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 15.08.2016 №974
z1229-16
Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України 15.08.2016 - - -
Cанитарные правила и нормы
Наказ МОЗ України
від 01.08.2013 №678
z1370-13
Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» 01.08.2013 03.10.2013 - -
ДСаНПіН 2.3-185-2013
z0410-13
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» 20.02.2013 - - -
ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 14.08.2001 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" 30.12.1998 - укр.
*.pdf
скачать
СанПИН 42-125-4216-86
v4216400-86
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обучения детей шестилетнего возраста
05.11.1986 - - -

Утверждено заместителем Министра здравоохранения СССР
Главным государственным санитарным врачом СССР
06.03.1986 N4076-86
v4076400-86

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии 06.03.1986 20.02.2013 - -
СанПиН № 3231-85
v3231400-85
Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады). 20.03.1985 03.10.2013 - -
Утверждены главным государственным санитарным врачом СССР
30.12.1976 N1567-7
v7-76400-76
Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту 30.12.1976 - русс.
*.pdf
скачать
           

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

07.11.2016

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua