Разделы
Новости
Указатель НПАОП
по состоянию на
15.07.2015
Государственный
реестр НАПБ

по состоянию на
01.09.2016
ПЛАНЫ
проверок
на 2017 год
План
подготовки проектов регуляторных актов
на 2017 год
Проект
"Требований безопасности и защиты здоровья при использовании производственного оборудования работниками"
Новый проект
"Правил охраны труда в архивных учреждениях"
(вместо
НПАОП 0.00-1.38-05)
Проект
Норм бесплатной выдачи СИЗ работникам химических производств
Часть 3
Проект
"Правил безопасного ведения работ при ликвидации газонефтеводо-проявлений и открытых нефтяных и газовых фонтанов в акваториях Черного и Азовского морей"
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья

Интернет реклама УБС

Баннерный обмен ABN
Порядок

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "Порядок" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Порядок

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-4.05-03
ДНАОП 0.00-4.05-03
1631-2003-п
немає в реєстрі
Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.
(не діє, див. 1107-2011-п)
15.10.2003 26.10.2011 - -
НПАОП 0.00-4.20-94
ДНАОП 0.00-4.20-94
431-94-п
немає в реєстрі
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 23.06.1994 06.06.2011 - -
НПАОП 0.00-4.36-87
ДНАОП 0.05-4.02-87
v0731400-87
Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці 16.12.1987 - рос.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.01-10
z0163-10
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 27.01.2010
- укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.02-04
1112-2004-п
немає в реєстрі
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
(не діє, див. 1232-2011-п)
25.08.2004 30.11.2011 - -
НПАОП 0.00-6.02-06
z0633-06
Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала 29.03.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-93
ДНАОП 0.00-6.03-93
z0020-94
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.1993

01.11.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-06
z0827-06
Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.04-06
z0828-06
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.05-06
z1006-06
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування 09.08.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-02
ДНАОП 0.00-6.06-02
z0921-02
не діє
Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).
(не діє)
11.11.2002 16.08.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-06
z1093-06
Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт 15.09.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.07-04
z1604-04
Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 06.12.2004
- укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.07-06
z1063-06
нет в реестре
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт.
(див. НПАОП 0.00-6.17-14)
09.09.2006 12.06.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.08-07
z0103-07
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 20.12.2006
- укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.09-10
z0275-10
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 12.03.2010 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.10-97
ДНАОП 0.00-6.10-97
z0517-97
vd970815 vn223
нет в реестре
Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю.
(не діє з 21.04.2015)
15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.11-97
ДНАОП 0.00-6.11-97
z0515-97
vd970815 vn221
нет в реестре
Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу.
(не діє з 21.04.2015)
15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.12-97
ДНАОП 0.00-6.12-97
z0516-97
vd970815 vn222
нет в реестре
Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю.
(не діє з 30.03.2015)
15.08.1997
30.03.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.13-05
z1074-04
нет в реестре
Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України.
(не діє, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826)
30.03.2004 11.08.2011 - -
НПАОП 0.00-6.14-97
нет в реестре
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
(см. НПАОП 0.00-1.63-13)
15.08.1997 - - -
НПАОП 0.00-6.16-12
z0823-12
Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 27.04.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.17-14
z0914-14
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт 12.06.2014 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-04
ДНАОП 0.00-6.18-04
687-2004-п
нет в реестре
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
26.05.2004 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.21-02
ДНАОП 0.00-6.21-02
956-2002-п
нет в реестре
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.22-02
ДНАОП 0.00-6.22-02
956-2002-п
нет в реестре
Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.23-92
ДНАОП 0.05-8.04-92
442-92-п
нет в реестре
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
01.08.1992 05.10.2016 - -
НПАОП 0.00-8.18-04
нет в реестре
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(див. НПАОП 0.00-6.18-04)
26.05.2004 - - -
НПАОП 45.2-2.01-04
1243-2004-п
нет в реестре
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
(не діє з 08.10.2008, підстава 923-2008-п, див. також 461-2011-п)
22.09.2004 08.10.2008 - -
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 16.06.2014 №398
z0750-14
Порядки надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах 16.06.2014 - - -
Постанова КМУ
від 30.11.2011 N1232
1232-2011-п
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 30.11.2011 11.02.2016 - -
Постанова КМУ
від 26.10.2011 р. N1107
1107-2011-п
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 26.10.2011 11.02.2016 - -
Постанова КМУ
від 13.04.2011 №461
461-2011-п
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 13.04.2011 01.10.2014 - -

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 29.04.2010 N240
z0537-10

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України 29.04.2010 30.11.2012 - -
Постановою КМУ
від 06.01.2010 N8
8-2010-п
Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 06.01.2010 08.04.2013 - -

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 21.05.2007 N246
z0846-07

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 21.05.2007
14.02.2012 укр.
*.doc
скачать
Постанова КМУ
від 17.05.2006 N685
685-2006-п
Порядок повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства 17.05.2006 28.11.2012 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 18.11.2005 N383
z1451-05

Порядок застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах 18.11.2005 09.07.2009 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.05.2001 №559
559-2001-п

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.
23.05.2001 25.12.2013 - -
Постанова КМУ
від 22.03.2001 N270
270-2001-п
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру 22.03.2001 11.02.2016 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.09.2000 №1465
1465-2000-п

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів 27.09.2000 20.04.2016 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 N16
z0058-98

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 30.01.1998 04.06.2003 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 N16
z0057-98

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку 30.01.1998 04.06.2003 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 06.11.1997 N1238
1238-97-п

Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян 06.11.1997 20.04.2016 - -
           

 

Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда

Запорожский областной центр охраны труда
http://op.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

ООО «ШАНС, ЛТД»
Учебный центр по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

 

 

22.12.2016

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

ООО «ШАНС, ЛТД»
Учебный центр по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика TOP.zp.ua