Разделы
Новости
Указатель НПАОП
по состоянию на
24.05.2018
Утверждён
"Порядок аттестации лабораторий
на проведение гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса"
Внесены изменения
в "Порядок осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях"
(444-2013-п)
Внесены изменения
в "Порядок аттестации специалистов, имеющих право проводить технический осмотр и/или экспертное обследование оборудования повышенной опасности"
НПАОП 0.00-6.08-07
Проект
"Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте"
(заменяет
НПАОП 0.00-4.01-08)
Новый проект
"Правил охраны труда для работников, занятых на сахарном производстве"
(заменяет
НПАОП 15.8-1.28-72)
Новый проект
"Технического регламента средств индивидуальной защиты"
Утверждены
"Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда и безопасности промышленного производства"
Утверждён
НПАОП 0.00-1.81-18
"Правила охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением"
(заменяет
НПАОП 0.00-1.11-98,
НПАОП 0.00-1.60-66)
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»

Интернет реклама УБС
Порядок

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "Порядок" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Порядок

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-4.05-03
ДНАОП 0.00-4.05-03
1631-2003-п
немає в реєстрі
Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.
(не діє, див. 1107-2011-п)
15.10.2003 26.10.2011 - -
НПАОП 0.00-4.20-94
ДНАОП 0.00-4.20-94
431-94-п
немає в реєстрі
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 23.06.1994 06.06.2011 - -
НПАОП 0.00-4.36-87
ДНАОП 0.05-4.02-87
v0731400-87
немає в покажчику
Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці.
(скасовано)
16.12.1987 18.12.2017 рос.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.01-10
z0163-10
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 27.01.2010
- укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.02-04
1112-2004-п
немає в покажчику
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
(не діє, див. 1232-2011-п)
25.08.2004 30.11.2011 - -
НПАОП 0.00-6.02-06
z0633-06
Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала 29.03.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-93
ДНАОП 0.00-6.03-93
z0020-94
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.1993

01.11.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-06
z0827-06
Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.04-06
z0828-06
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.05-06
z1006-06
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування 09.08.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-02
ДНАОП 0.00-6.06-02
z0921-02
немає в покажчику
Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 11.11.2002 16.08.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-06
z1093-06
Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт 15.09.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.07-04
z1604-04
Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 06.12.2004
- укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.07-06
z1063-06
немає в покажчику
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт.
(див. НПАОП 0.00-6.17-14)
09.09.2006 12.06.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.08-07
z0103-07
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 20.12.2006
29.05.2018 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.09-10
z0275-10
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 12.03.2010 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.10-97
ДНАОП 0.00-6.10-97
z0517-97
vd970815 vn223
не діє
Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю 15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.11-97
ДНАОП 0.00-6.11-97
z0515-97
vd970815 vn221
не діє
Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу 15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.12-97
ДНАОП 0.00-6.12-97
z0516-97
vd970815 vn222
не діє
Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю 15.08.1997
30.03.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.13-05
z1074-04
немає в покажчику
Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України.
(не діє, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826)
30.03.2004 11.08.2011 - -
НПАОП 0.00-6.14-97
немає в покажчику
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
(см. НПАОП 0.00-1.63-13)
15.08.1997 - - -
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.1999

- русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.16-12
z0823-12
Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 27.04.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.17-14
z0914-14
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт 12.06.2014 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-04
ДНАОП 0.00-6.18-04
687-2004-п
немає в покажчику
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
26.05.2004 11.02.2016 - -
НПАОП 0.00-6.21-02
ДНАОП 0.00-6.21-02
956-2002-п
немає в покажчику
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.22-02
ДНАОП 0.00-6.22-02
956-2002-п
немає в покажчику
Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.23-92
ДНАОП 0.05-8.04-92
442-92-п
немає в покажчику
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
01.08.1992 05.10.2016 - -
НПАОП 0.00-8.18-04
немає в покажчику
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(див. НПАОП 0.00-6.18-04)
26.05.2004 - - -
НПАОП 45.2-2.01-04
1243-2004-п
немає в покажчику
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
(не діє з 08.10.2008, підстава 923-2008-п, див. також 461-2011-п)
22.09.2004 08.10.2008 - -
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 29.05.2018 № 784/1012
(z0905-18)
Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу 29.05.2018 - - -
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 16.06.2014 №398
z0750-14
Порядки надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах 16.06.2014 - - -
Постанова КМУ
від 30.11.2011 N1232
1232-2011-п
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 30.11.2011 11.02.2016 - -
Постанова КМУ
від 26.10.2011 р. N1107
1107-2011-п
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 26.10.2011 07.02.2018 - -
Постанова КМУ
від 13.04.2011 №461
461-2011-п
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 13.04.2011 01.10.2014 - -

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 29.04.2010 N240
z0537-10

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України 29.04.2010 30.11.2012 - -
Постановою КМУ
від 06.01.2010 N8
8-2010-п
Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 06.01.2010 08.04.2013 - -

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 21.05.2007 N246
z0846-07

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 21.05.2007
14.02.2012 укр.
*.doc
скачать
Постанова КМУ
від 17.05.2006 N685
685-2006-п
Порядок повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства 17.05.2006 28.11.2012 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 18.11.2005 N383
z1451-05

Порядок застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах 18.11.2005 09.07.2009 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.05.2001 №559
559-2001-п

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.
23.05.2001 25.12.2013 - -
Постанова КМУ
від 22.03.2001 N270
270-2001-п
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру 22.03.2001 11.02.2016 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.09.2000 №1465
1465-2000-п

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів 27.09.2000 20.04.2016 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 N16
z0058-98

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 30.01.1998 04.06.2003 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 N16
z0057-98

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку 30.01.1998 04.06.2003 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 06.11.1997 N1238
1238-97-п

Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян 06.11.1997 20.04.2016 - -
           

 

 

I Міжнародна конференція
«Безпека праці у будівництві»

відбудеться з 24-25 жовтня 2018 року
Організатор журнал
«Охорона праці»

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Спеціальна пропозиція від журналу
«Охорона праці»

розмістіть рекламу своєї компанії в журналі
на 2019 рік і отримайте знижку до 15 %
ohoronapraci.kiev.ua

 

 

17.09.2018

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

I Международная конференция
«Безопасность труда в строительстве»

проводится с
24-25 октября
2018 года
Организатор журнал
«Охрана труда»

Специальное предложение
от журнала
«Охрана труда»

разместите рекламу
своей компании
в журнале на 2019 год
и получите
скидку до 15%
ohoronapraci.kiev.ua

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей

в Запорожье и Запорожской области
ООО "МИК"
http://mik.co.ua

Учебный центр
ООО «АДАЖИО»

обучение должностных лиц, специалистов и работников по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
http://adagio.zp.ua

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов TOP.zp.ua Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua