Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
Порядок

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "Порядок" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Порядок

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-4.05-03
ДНАОП 0.00-4.05-03
1631-2003-п
немає в реєстрі
Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.
(не діє, див. 1107-2011-п)
15.10.2003 26.10.2011 - -
НПАОП 0.00-4.20-94
ДНАОП 0.00-4.20-94
431-94-п
немає в реєстрі
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 23.06.1994 06.06.2011 - -
НПАОП 0.00-4.36-87
ДНАОП 0.05-4.02-87
v0731400-87
немає в покажчику
Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці.
(скасовано)
16.12.1987 18.12.2017 рос.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.01-10
z0163-10
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 27.01.2010
- укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.02-04
1112-2004-п
немає в покажчику
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
(не діє, див. 1232-2011-п)
25.08.2004 30.11.2011 - -
НПАОП 0.00-6.02-06
z0633-06
Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала 29.03.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-93
ДНАОП 0.00-6.03-93
z0020-94
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.1993

01.11.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-06
z0827-06
Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.04-06
z0828-06
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.05-06
z1006-06
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування 09.08.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-02
ДНАОП 0.00-6.06-02
z0921-02
немає в покажчику
Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 11.11.2002 16.08.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-06
z1093-06
Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт 15.09.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.07-04
z1604-04
Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 06.12.2004
- укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.07-06
z1063-06
немає в покажчику
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт.
(див. НПАОП 0.00-6.17-14)
09.09.2006 12.06.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.08-07
z0103-07
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 20.12.2006
29.05.2018 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.09-10
z0275-10
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 12.03.2010 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.10-97
ДНАОП 0.00-6.10-97
z0517-97
vd970815 vn223
не діє
Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю 15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.11-97
ДНАОП 0.00-6.11-97
z0515-97
vd970815 vn221
не діє
Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу 15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.12-97
ДНАОП 0.00-6.12-97
z0516-97
vd970815 vn222
не діє
Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю 15.08.1997
30.03.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.13-05
z1074-04
немає в покажчику
Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України.
(не діє, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826)
30.03.2004 11.08.2011 - -
НПАОП 0.00-6.14-97
немає в покажчику
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
(см. НПАОП 0.00-1.63-13)
15.08.1997 - - -
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.1999

- русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.16-12
z0823-12
Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 27.04.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.17-14
z0914-14
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт 12.06.2014 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-21
z1488-21
Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці 28.10.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-04
ДНАОП 0.00-6.18-04
687-2004-п
немає в покажчику
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
26.05.2004 11.02.2016 - -
НПАОП 0.00-6.21-02
ДНАОП 0.00-6.21-02
956-2002-п
немає в покажчику
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.22-02
ДНАОП 0.00-6.22-02
956-2002-п
немає в покажчику
Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.23-92
ДНАОП 0.05-8.04-92
442-92-п
немає в покажчику
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
01.08.1992 05.10.2016 - -
НПАОП 0.00-8.18-04
немає в покажчику
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(див. НПАОП 0.00-6.18-04)
26.05.2004 - - -
НПАОП 45.2-2.01-04
1243-2004-п
немає в покажчику
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
(не діє з 08.10.2008, підстава 923-2008-п, див. також 461-2011-п)
22.09.2004 08.10.2008 - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 № 337
337-2019-п
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 17.04.2019 05.01.2021 - -
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 29.05.2018 № 784/1012
(z0905-18)
Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу 29.05.2018 - - -
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 16.06.2014 № 398
z0750-14
Порядки надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах 16.06.2014 - - -
Постанова КМУ
від 30.11.2011 N 1232
1232-2011-п
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
(втратить чинність 01.07.2019, див. Порядок від 17.04.2019)
30.11.2011 17.04.2019 - -
Постанова КМУ
від 26.10.2011 р. N 1107
1107-2011-п
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 26.10.2011 03.02.2021 - -
Постанова КМУ
від 13.04.2011 № 461
461-2011-п
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 13.04.2011 01.10.2014 - -

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 29.04.2010 N 240
z0537-10

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України 29.04.2010 30.11.2012 - -
Постанова КМУ
від 06.01.2010 N 8
8-2010-п
Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 06.01.2010 08.07.2020 - -

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 21.05.2007 N 246
z0846-07

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 21.05.2007
14.02.2012 укр.
*.doc
скачать
Постанова КМУ
від 17.05.2006 N 685
685-2006-п
Порядок повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства 17.05.2006 28.11.2012 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 18.11.2005 N 383
z1451-05

Порядок застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах 18.11.2005 09.07.2009 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.05.2001 № 559
559-2001-п

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.
23.05.2001 25.12.2013 - -
Постанова КМУ
від 22.03.2001 N 270
270-2001-п
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру 22.03.2001 11.02.2016 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.09.2000 № 1465
1465-2000-п

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів 27.09.2000 20.04.2016 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 N 16
z0058-98

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 30.01.1998 04.06.2003 - -

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 N 16
z0057-98

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку 30.01.1998 04.06.2003 - -

Постанова Кабінету Міністрів України
від 06.11.1997 N 1238
1238-97-п

Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян 06.11.1997 20.04.2016 - -
           

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

30.07.2022

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua