Разделы
Новости
Указатель НПАОП
по состоянию на
15.07.2015
Государственный
реестр НАПБ

по состоянию на
01.09.2016
ПЛАНЫ
проверок
на 2017 год
План
подготовки проектов регуляторных актов
на 2017 год
Проект
"Требований безопасности и защиты здоровья при использовании производственного оборудования работниками"
Новый проект
"Правил охраны труда в архивных учреждениях"
(вместо
НПАОП 0.00-1.38-05)
Проект
Норм бесплатной выдачи СИЗ работникам химических производств
Часть 3
Проект
"Правил безопасного ведения работ при ликвидации газонефтеводо-проявлений и открытых нефтяных и газовых фонтанов в акваториях Черного и Азовского морей"
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья

Интернет реклама УБС

Баннерный обмен ABN
Положение

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "Положение" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Положение / Положення

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-4.01-08
z0446-08
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 24.03.2008
16.11.2009 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.03-04
z0778-04
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці 08.06.2004 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.09-07
z0311-07
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства 21.03.2007 25.09.2007 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.09-93
ДНАОП 0.00-4.09-93
z0141-93
нет в реестре
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
(див. НПАОП 0.00-4.09-07)
03.08.1993 21.03.2007 - -
НПАОП 0.00-4.10-93
ДНАОП 0.00-4.10-93
z0067-94
Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування 29.12.1993 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.11-07
z0316-07
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці 21.03.2007 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.11-93
ДНАОП 0.00-4.11-93
z0018-94
нет в реестре
Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.
(див. НПАОП 0.00-4.11-07)
28.12.1993 21.03.2007 - -
НПАОП 0.00-4.12-05
z0231-05
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 26.01.2005 16.11.2007 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.14-94
ДНАОП 0.00-4.14-94
z0094-94
нет в реестре
Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
16.03.1994 20.11.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.15-98
ДНАОП 0.00-4.15-98
z0226-98
vd980129 vn9
Положення про розробку інструкцій з охорони праці 29.01.1998
- укр., рос.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.20-94
ДНАОП 0.00-4.20-94
431-94-п
немає в реєстрі
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 23.06.1994 06.06.2011 - -
НПАОП 0.00-4.21-04
z1526-04
Типове положення про службу охорони праці 15.11.2004
02.10.2007 укр., рос.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.24-03
ДНАОП 0.00-4.24-03
z0014-95
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 30.12.1994 16.11.2007 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.26-96
ДНАОП 0.00-4.26-96
z0667-96
нет в реестре
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
(див. НПАОП 0.00-4.01-08)
29.10.1996 24.03.2008 - -
НПАОП 0.00-4.29-97
ДНАОП 0.00-4.29-97
z0458-97
vd970718 vn191
нет в реестре
Типове положення про кабінет охорони праці.
(втратив чинність на підставі Наказу Держгірпромнагляду від 02.10.2007 N235)
18.07.1997 02.10.2007 русс.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-4.33-99
ДНАОП 0.00-4.33-99
z0424-99
нет в реестре
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 17.06.1999 14.11.2012 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.36-87
ДНАОП 0.05-4.02-87
v0731400-87
Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці 16.12.1987 - русс.
*.doc
скачать
НПАОП 27.0-4.02-90
НАОП 1.2.00-4.02-90
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР 23.05.1990 - русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 45.2-4.01-98
vd971127 vn32/288
z0424-98
нет в реестре
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд 27.11.1997 11.07.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 45.2-4.02-98
z0425-98
нет в реестре
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації 27.11.1997 11.07.2014 - -
НПАОП 45.2-4.03-98
vd971127 vn32/288
z0426-98
нет в реестре
Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації 27.11.1997 11.07.2014 - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.02.2015 №96
96-2015-п
Положення про Державну службу України з питань праці 11.02.2015 11.02.2016 - -
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 09.02.2015 №73
z0397-15
Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики 09.02.2015 - - -
Наказ МОЗ України,
МВС України
від 31.01.2013 №65/80
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 31.01.2013 - укр.
*.pdf
скачать
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 11.08.2011 N826
z1531-11
Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) 11.08.2011 - - -

Наказ МОЗ України
та МВС України
від 05.06.2000 N124/345
z0435-00

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.
(не діє, див. Наказ МОЗ України, МВС України від 31.01.2013 №65/80)
05.06.2000 15.02.2013 - -

Наказ МОЗ України
від 21.04.1999 N91
z0686-99

Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці 21.04.1999 - - -
Наказ Держнаглядохоронпраці
від 02.11.1998 N213
z0077-99
не діє
Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці.
(не діє з 21.04.2015, підстава див. z0519-15)
02.11.1998 21.04.2015 - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.06.1994 N431
431-94-п
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 23.06.1994 06.06.2011 - -
           

 

Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда

Запорожский областной центр охраны труда
http://op.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

ООО «ШАНС, ЛТД»
Учебный центр по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

 

 

06.12.2016

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

ООО «ШАНС, ЛТД»
Учебный центр по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика TOP.zp.ua