Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
НПАОП 2021 года

Скачать бесплатно, без регистрации

На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Нормативно-правовые акты по охране труда
Реестр и Указатель НПАОП / Новые НПАОП / НПАОП / НПАОП 2021 года / НПАОП 2020 года /
НПАОП 2019 года / НПАОП 2018 года / НПАОП 2017 года / НПАОП 2016 года /
НПАОП 2015 года / НПАОП 2014 года / НПАОП 2013 года / НПАОП 2012 года

НПАОП 2021 года / НПАОП 2021 року

Рекомендации по скачиванию

Позначення
документа
Назва
документа
Дата
прийняття
Дата
змін
Мова,
формат
Доступність
НПАОП 0.00-7.20-21
z0119-22
Форми висновків експертизи 31.12.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-21
z1488-21
Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці 28.10.2021 - укр.
*.pdf
скачать
- Проект наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації ліфтів".
(замінює НПАОП 0.00-1.02-08)
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації ліфтів"
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації ліфтів"
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації ліфтів"
Проект "Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації ліфтів"
24.09.2021 - - -
Наказ Державної служби України з питань праці
від 13.09.2021 року № 140
Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом
на 13.09.2021 року
13.09.2021 - укр.
*.pdf
переглянути
- Проект наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості"
(замінює НПАОП 11.1-1.01-08)
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості"
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості"
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості"
Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Проект "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості"
18.08.2021 - - -
Постанова КМУ
від 06.01.2010 N 8
8-2010-п
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"
Проект змін до "Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"
13.08.2021 - - -
- Проект Закону України “Про безпеку та здоров’я працівників на роботі”
(замінює Закон України "Про охорону праці")
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про безпеку та здоров’я працівників на роботі”
Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про безпеку та здоров’я працівників на роботі”
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі"
Проект Закону України “Про безпеку та здоров’я працівників на роботі”
21.07.2021 - - -
Наказ Державної служби України з питань праці
від 22.04.2021 року № 68
(v0068880-21)
Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом
на 22.04.2021 року
22.04.2021 13.09.2021 укр.
*.pdf
переглянути
НПАОП 0.00-7.19-21
z0603-21
Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив 15.04.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 27.0-7.04-21
z0606-21
Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості 19.03.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 27.1-7.48-21
z0613-21
Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві 19.03.2021 - укр.
*.pdf
скачать
- Повідомлення про оприлюднення проекту Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці
Проект Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.
(замінює "Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01.09.1992 року)
Додаток 1 Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії
Додаток 2 Інструкція з заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць
Додаток 3 Карта умов праці
Додаток 4 Методика проведення хронометражних спостережень на робочому місці
Додаток 5 Методи проведення замірів хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії у повітрі робочої зони
Додаток 6 Пільги та компенсації
Додаток 7 Заходи з оцінки ризику за конкретними шкідливими виробничими факторами
Додаток 8 Методика з визначення та оцінки важкості праці та напруженості трудового процесу
15.03.2021 - - -
ЗАКОН УКРАЇНИ
1213-IX
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу 04.02.2021 - - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.02.2021 № 77
77-2021-п
Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 03.02.2021 - - -
           

 

В верх

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

20.09.2022

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua