Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
НПАОП 2018 года

Скачать бесплатно, без регистрации

На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Нормативно-правовые акты по охране труда
Реестр и Указатель НПАОП / Новые НПАОП / НПАОП / НПАОП 2021 года / НПАОП 2020 года /
НПАОП 2019 года / НПАОП 2018 года / НПАОП 2017 года / НПАОП 2016 года /
НПАОП 2015 года / НПАОП 2014 года / НПАОП 2013 года / НПАОП 2012 года

НПАОП 2018 года / НПАОП 2018 року

Рекомендации по скачиванию

Позначення
документа
Назва
документа
Дата
прийняття
Дата
змін
Мова,
формат
Доступність
НПАОП 0.00-7.17-18
z1494-18
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 29.11.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.18-18
z1384-18
Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 07.11.2018 - укр.
*.pdf
скачать

НПАОП 15.8-1.29-18
z1250-18

Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві 05.10.2018 - укр.
*.pdf
скачать
Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства соціальної політики України
від 11.09.2018 № 744/1316
(z1108-18)
Інструкція про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації 11.09.2018 - - -
НПАОП 01.0-1.02-18
z1090-18
Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві 29.08.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.23-18
(z1078-18)
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі 27.08.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-1.83-18
z1082-18
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 27.08.2018 - укр.
*.pdf
скачать

НПАОП 14.3-7.03-18
z0872-18

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування 02.07.2018 - укр.
*.pdf
скачать
- Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”
Проект „Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”
01.06.2018 - - -
Наказ Міністерства соціальної політики України
від 29.05.2018 № 785
(z0894-18)
"Про внесення змін до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки"
НПАОП 0.00-6.08-07
29.05.2018 - - -
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 29.05.2018 № 784/1012
(z0905-18)
Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу 29.05.2018 - - -
НПАОП 0.00-1.82-18
z0666-18
Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів 15.05.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.16-18
z0569-18
Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 12.04.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-04 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”
(НПАОП 0.00-6.18-04)
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”
20.04.2018 - - -
- Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг»
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”
Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”
Проект "Технічного регламенту канатних доріг"
20.03.2018 - - -
НПАОП 0.00-1.81-18
z0433-18
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 05.03.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 02.0-3.04-18
z0330-18
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства 26.02.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.15-18
z0508-18
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями 14.02.2018 - укр.
*.pdf
скачать
Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.02.2018 № 48
(48-2018-п)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107"
( внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства"
і постанови Кабінету Міністрів Українивід 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки")
07.02.2018 - - -
НПАОП 28.51-1.42-18
z0204-18
Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом 30.01.2018 - укр.
*.pdf
скачать
- Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”
Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”
Проект «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»
23.01.2018 - - -
НПАОП 0.00-1.80-18
z0244-18
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 19.01.2018 - укр.
*.pdf
скачать
Наказ Державної служби України з питань праці
від 15.01.2018 № 9
Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом
на 15.01.2018
15.01.2018 - укр.
*.pdf
переглянути
           

 

В верх

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

03.02.2021

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua