Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
НПАОП

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "НПАОП" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Нормативно-правовые акты по охране труда
Реестр и Указатель НПАОП / Новые НПАОП / НПАОП / НПАОП 2021 года / НПАОП 2020 года /
НПАОП 2019 года / НПАОП 2018 года / НПАОП 2017 года / НПАОП 2016 года /
НПАОП 2015 года / НПАОП 2014 года / НПАОП 2013 года / НПАОП 2012 года

http://oppb.com.ua/

Назад < < Страница 6 из 20 > > Далее

. . . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] . . . [ 20 ]

Нормативно-правовые акты по охране труда / Нормативно-правові акти з охорони праці

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-6.01-10
z0163-10
немає в покажчику
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
(втратив чинність)
27.01.2010
24.03.2022 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.02-04
1112-2004-п
немає в покажчику
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
(не діє, див. 1232-2011-п)
25.08.2004 30.11.2011 - -
НПАОП 0.00-6.02-06
z0633-06
Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала 29.03.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-93
ДНАОП 0.00-6.03-93
z0020-94
Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

21.12.1993

01.11.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.03-06
z0827-06
Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.04-06
z0828-06
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення 06.07.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.05-06
z1006-06
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування 09.08.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-02
ДНАОП 0.00-6.06-02
z0921-02
немає в покажчику
Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 11.11.2002 16.08.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.06-06
z1093-06
Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт 15.09.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.07-04
z1604-04
(скасовано)
Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 06.12.2004
10.03.2017 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.07-06
z1063-06
немає в покажчику
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт.
(див. НПАОП 0.00-6.17-14)
09.09.2006 12.06.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.08-07
z0103-07
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 20.12.2006
29.05.2018 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.09-10
z0275-10
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 12.03.2010 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.10-97
ДНАОП 0.00-6.10-97
z0517-97
vd970815 vn223
немає в покажчику
Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю.
(втратив чинність, див. (z0519-15)
15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.11-97
ДНАОП 0.00-6.11-97
z0515-97
vd970815 vn221
немає в покажчику
Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу.
(втратив чинність, див. (z0519-15)
15.08.1997
21.04.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.12-97
ДНАОП 0.00-6.12-97
z0516-97
vd970815 vn222
немає в покажчику
Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю.
( втратив чинність. див. (z0400-15)
15.08.1997
30.03.2015 укр.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-6.13-05
z1074-04
немає в покажчику
Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України.
(не діє, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826)
30.03.2004 11.08.2011 - -
НПАОП 0.00-6.14-97
ДНАОП 0.00-6.14-97
z0514-97
немає в покажчику
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю.
(див. НПАОП 0.00-1.63-13)
15.08.1997 10.12.2012 - -
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.1999

- русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.16-12
z0823-12
Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 27.04.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.17-14
z0914-14
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт 12.06.2014 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-21
z1488-21
Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці 28.10.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-6.18-04
ДНАОП 0.00-6.18-04
687-2004-п
немає в покажчику
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
26.05.2004 11.02.2016 - -
НПАОП 0.00-6.21-02
ДНАОП 0.00-6.21-02
956-2002-п
немає в покажчику
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.22-02
ДНАОП 0.00-6.22-02
956-2002-п
немає в покажчику
Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
11.07.2002 23.12.2015 - -
НПАОП 0.00-6.23-92
ДНАОП 0.05-8.04-92
442-92-п
немає в покажчику
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
(виключений з Покажчика НПАОП з 01.10.2009)
01.08.1992 05.10.2016 - -
НПАОП 0.00-7.01-72
НАОП 1.3.00-8.01-72
немає в покажчику
Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытаний на плотность аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также газовых промыслов и газобензиновых заводов.
(скасовано)
08.02.1972 18.12.2017 русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.01-06
z0620-06
Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
15.05.2006 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.02-93
ДНАОП 1.3.00-8.02-93
Проведение работ по оценке остаточной работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нежгехимических и химических производств 19.05.1993 - русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.03-94
ДНАОП 0.00-6.03-94
z0044-95
Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 30.09.1994 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.04-96
ДНАОП 0.00-6.04-96
Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій 13.08.1996 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.05-97
ДНАОП 0.00-6.05-97
немає в покажчику
Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору.
(виключений з Покажчика НПАОП з 03.09.2012)
08.10.1997 - - -
НПАОП 0.00-7.06-94
ДНАОП 0.00-8.05-94
v0027304-94
немає в покажчику
Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці
(не діє, наказ Держгірпромнагляду від 08.02.2013 №28)
31.03.1994 08.02.2013 - -
НПАОП 00.0-7.06-07
z0058-05
немає в покажчику

Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах.
(див. НПАОП 0.00-7.09-07)

29.12.2004 03.10.2007 - -
НПАОП 0.00-7.07-87
НАОП 5.1.30-6.11-87
(скасовано)
Вимоги безпеки при роботі на висоті.
(не діє, див. z0561-17)
30.05.1987 10.04.2017 - -
НПАОП 0.00-7.08-07
z0546-07
Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення 15.05.2007 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.09-07
z1193-07
Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів- детонаторів у металевих гільзах 03.10.2007 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.10-07
z1247-07
Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України
від 26.05.2004 № 687
( НПАОП 0.00-6.18-04)
03.09.2007
08.04.2008 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.11-12
z0226-12
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників 25.01.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.12-13
z1071-13
Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах 05.06.2013 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.13-14
z0335-14
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів 05.02.2014 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.14-17
z0097-18
Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками 28.12.2017 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.15-18
z0508-18
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями 14.02.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.16-18
z0569-18
немає в покажчику
Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
(не діє, див. НПАОП 0.00-7-21-22)
12.04.2018 06.01.2022 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.17-18
z1494-18
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 29.11.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.18-18
z1384-18
немає в покажчику
Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
(не діє, див. НПАОП 0.00-7.20-21)
07.11.2018 31.12.2021 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.19-21
z0603-21
Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив 15.04.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7.20-21
z0119-22
Форми висновків експертизи 31.12.2021 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-7-21-22
z0118-22
Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки 06.01.2022 - укр.
*.pdf
скачать

 

В верх

Назад < < Страница 6 из 20 > > Далее

. . . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] . . . [ 20 ]

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

22.09.2022

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua