Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
НПАОП

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "НПАОП" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Нормативно-правовые акты по охране труда
Реестр и Указатель НПАОП / Новые НПАОП / НПАОП / НПАОП 2021 года / НПАОП 2020 года /
НПАОП 2019 года / НПАОП 2018 года / НПАОП 2017 года / НПАОП 2016 года /
НПАОП 2015 года / НПАОП 2014 года / НПАОП 2013 года / НПАОП 2012 года

Назад < < Страница 4 из 20 > > Далее

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] . . . [ 20 ]

Нормативно-правовые акты по охране труда / Нормативно-правові акти з охорони праці

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-3.16-12
z1259-12
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості 09.07.2012
- укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.17-12
z1968-12
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв 06.11.2012
- укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.18-13
z2217-12
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства 10.12.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.19-13
z0071-13
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин 14.12.2012 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.20-13
z1911-13
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу 23.10.2013 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.21-13
z0332-14
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд 19.12.2013 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.22-14
z0417-14
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання 06.02.2014 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-3.23-18
(z1078-18)
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі 27.08.2018 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.01-08
z0446-08
немає в покажчику
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(не діє, див. НПАОП 0.00-7.17-18)
24.03.2008
29.11.2018 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.03-04
z0778-04
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці 08.06.2004 20.03.2017 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.05-03
ДНАОП 0.00-4.05-03
1631-2003-п
немає в покажчику
Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.
(не діє, див. 1107-2011-п)
15.10.2003 26.10.2011 - -
НПАОП 0.00-4.09-07
z0311-07
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства 21.03.2007 25.09.2007 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.09-93
ДНАОП 0.00-4.09-93
z0141-93
немає в покажчику
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
(див. НПАОП 0.00-4.09-07)
03.08.1993 21.03.2007 - -
НПАОП 0.00-4.10-93
ДНАОП 0.00-4.10-93
z0067-94
немає в покажчику
Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування.
(скасовано)
29.12.1993 18.12.2017 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.11-07
z0316-07
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці 21.03.2007 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.11-93
ДНАОП 0.00-4.11-93
z0018-94
немає в покажчику
Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.
(див. НПАОП 0.00-4.11-07)
28.12.1993 21.03.2007 - -
НПАОП 0.00-4.12-05
z0231-05
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 26.01.2005 30.01.2017 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.14-94
ДНАОП 0.00-4.14-94
z0094-94
немає в покажчику
Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
16.03.1994 20.11.2014 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.15-98
ДНАОП 0.00-4.15-98
z0226-98
vd980129 vn9
Положення про розробку інструкцій з охорони праці 29.01.1998
30.03.2017 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.20-94
ДНАОП 0.00-4.20-94
431-94-п
немає в покажчику
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 23.06.1994 06.06.2011 - -
НПАОП 0.00-4.21-04
z1526-04
Типове положення про службу охорони праці 15.11.2004
31.01.2017 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.24-03
ДНАОП 0.00-4.24-03
z0014-95
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 30.12.1994 16.11.2007 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.26-96
ДНАОП 0.00-4.26-96
z0667-96
немає в покажчику
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
(див. НПАОП 0.00-4.01-08)
29.10.1996 24.03.2008 - -
НПАОП 0.00-4.29-97
ДНАОП 0.00-4.29-97
z0458-97
vd970718 vn191
немає в покажчику
Типове положення про кабінет охорони праці.
(втратив чинність на підставі Наказу Держгірпромнагляду від 02.10.2007 N235)
18.07.1997 02.10.2007 русс.
*.doc
скачать
НПАОП 0.00-4.33-99
ДНАОП 0.00-4.33-99
z0424-99
немає в покажчику
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 17.06.1999 14.11.2012 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-4.35-90
НАОП 1.1.21-4.04-90
немає в покажчику
Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв.
(не діє, див. z0561-17)
06.08.1990 10.04.2017 - -
НПАОП 0.00-4.36-87
ДНАОП 0.05-4.02-87
v0731400-87
немає в покажчику
Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці.
(скасовано)
16.12.1987 18.12.2017 рос.
*.pdf
скачать
           

 

В верх

Назад < < Страница 4 из 20 > > Далее

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] . . . [ 20 ]

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

20.01.2019

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua