Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
НАПБ

Скачать бесплатно, без регистрации.

На этой странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Нормативные документы по пожарной и техногенной безопасности
Пожарная и техногенная безопасность / НАПБ

Страница 2 из 3

Страницы : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Нормативно-правовые акты по вопросам пожарной безопасности / Нормативно-правові акти з з питань пожежної безпеки

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НАПБ Б.05.009-2006
z0949-06
немає в реєстрі
Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об’єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Служби безпеки України під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.
(втратив чинність з 04.11.2014, див. z1464-14)
27.07.2006 04.11.2014 - -
НАПБ Б.05.013-2004
z1158-04
немає в реєстрі
Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуку щодо них.
(втратив чинність з 28.09.2015)
02.09.2004 28.09.2015 - -
НАПБ Б.05.016-2003
z0966-03
Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 23.07.2003 17.07.2009 - -
НАПБ Б.05.018-2004
z1416-04
(скасовано)
Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів.
(не діє, див 166-2017-р)
21.10.2004 10.03.2017 - -
НАПБ Б.05.019-2005
z0291-06
(скасовано)
Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій 06.12.2005 10.03.2017 - -
НАПБ Б.05.020-2006
z0480-06
немає в реєстрі
Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду.
(втратив чинність з 20.07.2012)
06.02.2006 20.07.2012 - -
НАПБ Б.05.021-2006
z0608-06
немає в реєстрі
Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
(втратив чинність з 28.09.2015)
11.05.2006 28.09.2015 - -
НАПБ Б.05.022-2006
z0239-07
(скасовано)
Інструкція про порядок проведення приймально- здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд.
(не діє, див 166-2017-р)
27.12.2006 10.03.2017 - -
НАПБ Б.05.023-2007
z0271-07
Інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж 12.03.2007 - - -
НАПБ Б.05.024-2007
z0970-07
немає в реєстрі
Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Держспецзв'язку та взаємодію підрозділів Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв'язку під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.
(не діє, див. НАПБ Б.05.024-2015)
20.08.2007 16.06.2015 - -
НАПБ Б.05.024-2015
z0613-15
Інструкція про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж 07.05.2015 - - -
НАПБ Б.05.025-2009
z0946-09
Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж 22.09.2009 - - -
НАПБ Б.05.026-2015
z0780-15
Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання 15.06.2015 - - -
НАПБ Б.06.001-2003
z1147-03
немає в реєстрі
Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації
(втратив чинність з 29.09.2014, див. z1229-14)
29.09.2003 29.09.2014 - -
НАПБ Б.06.002-94
508-94-п
Перелік видів продукції протипожежного призначення, що підлягає сертифікації.
Постанова КМУ від 26.07.1994 №508, додаток 2.
26.07.1994 19.09.2012 - -
НАПБ Б.06.003-99
1943-99-п
Перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких утворюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової охорони).
Постанова КМУ від 21.10.1999 №1943, додаток 1.
21.10.1999 26.12.2003 - -
НАПБ Б.06.004-2005
z0990-05
немає в реєстрі
Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
(втратив чинність з 22.10.2012)
22.08.2005 22.10.2012 - -
НАПБ Б.06.005-97
1128-97-п
Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками 08.10.1997 03.09.2009 - -
НАПБ Б.06.007-2011
1102-2011-п
Перелік платних послуг протипожежного призначення, які надаються підрозділами (спеціальними регіональними центрами швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними загонами, спеціальними загонами, аварійно-та пожежно-рятувальними підрозділами, вузлами зв'язку, загонами забезпечення, технічними службами, базами зберігання та їх підрозділами) Міністерства надзвичайних ситуацій.
(Додаток 1)
26.10.2011 - - -
НАПБ Б.06.007-2000
798-2000-п
немає в реєстрі
Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
(втратив чинність з 31.12.2011)
15.05.2000 31.12.2011 - -
НАПБ Б.06.008-2011
1102-2011-п
Перелік додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами Міністерства надзвичайних ситуацій.
(Додаток 2)
26.10.2011 - - -
НАПБ Б.06.009-2013
397-2013-п
Перелік суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона 05.06.2013 - - -
НАПБ Б.06.010-2014
6-2014-п
Перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту 09.01.2014 - - -
НАПБ Б.07.007-2004
z1515-04
немає в реєстрі
Порядок проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації.
(втратив чинність з 11.07.2011)
23.11.2004 11.07.2011 - -
НАПБ Б.07.014-2012
z0045-12
Методика формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України 03.01.2012 01.06.2012 - -
НАПБ Б.07.014-2006
z0946-06
немає в реєстрі
Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України.
(втратив чинність з 03.02.2012)
25.07.2006 03.02.2012 - -
НАПБ Б.07.015-2006
z0947-06
Порядок внесення суб’єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України 25.07.2006 - - -
НАПБ Б.07.016-2011
z1227-11
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 29.09.2011 - - -
НАПБ Б.07.016-2009
z0060-10
немає в реєстрі
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.
(втратив чинність з 14.11.2011)
25.12.2009 14.11.2011 - -
НАПБ Б.07.017-2009
z0061-10
немає в реєстрі
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.
(втратив чинність з 14.11.2011)
25.12.2009 14.11.2011 - -
НАПБ Б.07.017-2012
z2220-12
Порядок спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами 30.11.2012 - - -
НАПБ Б.07.018-2001
150-2001-п
немає в реєстрі
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
(втратив чинність з 03.07.2013)
14.02.2001 03.07.2013 - -
НАПБ Б.07.019-2011
z1228-11
немає в реєстрі
Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з наданням послуг і виконання робіт протипожежного призначення
(втратив чинність з 29.04.2016)
29.09.2011 29.04.2016 - -
НАПБ Б.07.019-2004
z1146-04
немає в реєстрі
Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.
(втратив чинність з 27.08.2010)
01.09.2004 27.08.2010 - -
НАПБ Б.07.020-2003
2030-2003-п
Порядок обліку пожеж та їх наслідків 26.12.2003 29.05.2013 - -
НАПБ Б.07.021-2004
z0393-04
Акт про пожежу 15.03.2004 - - -
НАПБ Б.07.022-2004
z0392-04
Звітність про пожежі та їх наслідки 15.03.2004 - - -
НАПБ Б.07.023-2004
z0967-03
Порядок заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення 23.07.2003 - - -
НАПБ Б.07.024-2004
z0966-03
Інформаційна картка про адміністративні правопорушення.
Наказ МНС України 23.07.2003 N251, додаток 10.
23.07.2003 17.07.2009 - -
НАПБ Б.07.026-2006
774-2006-п
Тарифи на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно- кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи 31.05.2006 26.10.2011 - -
НАПБ Б.07.027-2006
z0948-06
Методика розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта приміщення та проектно- кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи 13.07.2006 09.11.2009 - -
НАПБ Б.07.029-2012
306-2012-п
Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 29.02.2012 04.06.2015 - -
НАПБ Б.07.029-2007
1324-2007-п
немає в реєстрі
Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
(втратив чинність з 26.04.2012)
14.11.2007 26.04.2012 - -
НАПБ Б.07.030-2012
z1054-12
немає в реєстрі
Порядок проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України
(втратив чинність з 02.11.2015)
25.05.2012 02.11.2015 - -
НАПБ Б.07.030-2015
z1467-15
Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 02.11.2015 - - -
НАПБ Б.07.031-2010/510
z1147-10
(скасовано)
Порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії між пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
(не діє, див 166-2017-р)
16.09.2010 10.03.2017 - -
НАПБ Б.07.032-2013
440-2013-п
Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 05.06.2013 20.05.2015 - -
НАПБ Б.07.036-2014
z1204-14
(скасовано)
Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання.
(не діє, див 166-2017-р)
11.09.2014 10.03.2017 - -
НАПБ Б.07.037-2014
z1200-14
(скасовано)
Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
(не діє, див 166-2017-р)
11.09.2014 10.03.2017 - -
           

 

В верх

Страница 2 из 3, искать далее

Страницы : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

15.09.2020

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua