Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
Инструкции по охране труда

Скачать бесплатно, без регистрации

Раздел "Инструкции" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Нормативные документы по охране труда
НПАОП / Положение / Порядок / Перечени и списки / Нормы выдачи /
Нормы / Инструкции / Рекомендации / Учебные заведения

Страница 1 из 2

Страницы : [ 1 ] [ 2 ]

Инструкции / Інструкції

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
НПАОП 0.00-4.15-98
ДНАОП 0.00-4.15-98
z0226-98
vd980129 vn9
Положення про розробку інструкцій з охорони праці 29.01.1998
- укр., русс.
*.pdf, *.doc
скачать
НПАОП 0.00-5.02-96
НПАОП 27.1-5.08-96
ДНАОП 1.2.00-5.01-96
немає в покажчику
Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України.
(виключений з Покажчика НПАОП від 03.09.2012,
див. НПАОП 0.00-1.66-13)
19.04.1996 03.09.2012 - -
НПАОП 0.00-5.03-95
ДНАОП 0.00-5.03-95
z0371-95
немає в покажчику
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів 25.09.1995 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.04-95
ДНАОП 0.00-5.04-95
z0372-95
немає в покажчику
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани 25.09.1995 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.05-95
ДНАОП 0.00-5.05-95
z0425-95
немає в покажчику
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів 14.11.1995 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.06-94
ДНАОП 0.00-5.06-94
z0060-95
немає в покажчику
Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами 20.10.1994 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.07-94
ДНАОП 0.00-5.07-94
z0059-95
немає в покажчику
Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані 20.10.1994 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.09-86
ДНАОП 0.00-5.09-86
немає в покажчику
Типовая инструкция для оператора, лифтёра по обслуживанию лифтов.
(не діє, див. 1022-2017-р)
29.08.1986 18.12.2017 русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.10-96
ДНАОП 0.00-5.10-96
z0267-96
vd960430 vn74
немає в покажчику
Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів 30.04.1996 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.11-85
ДНАОП 0.00-5.11-85
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 20.02.1985 - русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.12-01
ДНАОП 0.00-5.12-01
z0541-01
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах 05.06.2001 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.13-94
ДНАОП 0.00-5.13-94
z0003-95
немає в покажчику
Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці.
(не діє, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826)
30.12.1994 11.08.2011 - -
НПАОП 0.00-5.14-93
ДНАОП 0.00-5.14-93
Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України 14.09.1993 - укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.15-86
немає в покажчику
Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природних объектов от вредного влияния горных разработок.
(скасовано)
26.02.1986 18.12.2017 русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.18-96
ДНАОП 0.00-5.18-96
z0143-96
vd960320 vn45
немає в покажчику
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) 20.03.1996 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.19-96
ДНАОП 0.00-5.19-96
z0063-96
немає в покажчику
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів 29.01.1996 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.20-94
ДНАОП 0.00-5.20-94
z0058-95
немає в покажчику
Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів 20.10.1994 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.22-99
ДНАОП 0.00-5.22-99
z0621-99
немає в покажчику
Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням.
(не діє, див. z0101-01)
01.09.1999 22.01.2001 - -
НПАОП 0.00-5.23-01
ДНАОП 0.00-5.23-01
z0615-01
немає в покажчику
Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві 05.06.2001 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.24-01
ДНАОП 0.00-5.24-01
z0616-01
немає в покажчику
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями 05.06.2001 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.25-01
ДНАОП 0.00-5.25-01
z0617-01
немає в покажчику
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами 05.06.2001 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.26-01
ДНАОП 0.00-5.26-01
z0618-01
немає в покажчику
Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті 05.06.2001 27.10.2016 укр.
*.pdf
скачать
ДНАОП 0.00-5.27-01
z0619-01
немає в покажчику
Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві 05.06.2001 27.10.2016 - -
НПАОП 0.00-5.28-03
ДНАОП 0.00-5.28-03
z0970-03

немає в покажчику
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.
(див. НПАОП 0.00-1.15-07)
09.10.2003 27.03.2007 - -
НПАОП 0.00-5.29-04
v0013611-04
немає в покажчику
Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 21.01.2004 07.03.2006 - -
НПАОП 0.00-5.30-79
НАОП 1.2.90-5.01-79
немає в покажчику
Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках.
(див. НПАОП 0.00-5.38-14)
10.07.1979 10.02.2014 - -
НПАОП 0.00-5.31-74
НАОП 1.2.90-5.02-74
немає в покажчику
Інструкція щодо безпечного виготовлення і застосування ігданіту на відкритих і підземних роботах.
(не діє, наказ Держгірпромнагляду
від 15.10.2013 N 140
,
див. НПАОП 0.00-1.66-13)
28.05.1974 15.10.2013 - -
НПАОП 0.00-5.32-79
НАОП 1.2.90-5.03-79
Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар’єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках) 12.11.1979 - русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.33-80
НАОП 1.2.90-5.04-80
Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях, склонных к горным ударам 29.07.1980 13.07.1989 русс.
*.pdf
скачать
НПАОП 0.00-5.34-93
ДНАОП 1.2.90-5.07-93
немає в покажчику
Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки.
(не діє, наказ Держгірпромнагляду
від 15.10.2013 N 140
,
див. НПАОП 0.00-1.66-13)
22.02.1993 15.10.2013 - -
НПАОП 0.00-5.35-92
ДНАОП 1.2.90-5.08-92
немає в покажчику
Інструкція з організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах.
(див. НПАОП 0.00-5.41-14)
16.03.1992 12.06.2014 - -
НПАОП 0.00-5.36-92
ДНАОП 1.2.90-5.09-92
немає в покажчику
Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах.
(не діє, наказ Держгірпромнагляду
від 15.10.2013 N 140
,
див. НПАОП 0.00-1.66-13, НПАОП 0.00-5.39-14)
16.03.1992 15.10.2013 - -
   

 

     

В верх

Страница 1 из 2, искать далее

Страницы : [ 1 ] [ 2 ]

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

08.07.2018

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua