Разделы
Новости
Указатель НПАОП
по состоянию на
24.05.2018
Утверждён
"Порядок аттестации лабораторий
на проведение гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса"
Внесены изменения
в "Порядок осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях"
(444-2013-п)
Внесены изменения
в "Порядок аттестации специалистов, имеющих право проводить технический осмотр и/или экспертное обследование оборудования повышенной опасности"
НПАОП 0.00-6.08-07
Проект
"Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте"
(заменяет
НПАОП 0.00-4.01-08)
Новый проект
"Правил охраны труда для работников, занятых на сахарном производстве"
(заменяет
НПАОП 15.8-1.28-72)
Новый проект
"Технического регламента средств индивидуальной защиты"
Утверждены
"Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда и безопасности промышленного производства"
Утверждён
НПАОП 0.00-1.81-18
"Правила охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением"
(заменяет
НПАОП 0.00-1.11-98,
НПАОП 0.00-1.60-66)
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»

Интернет реклама УБС
ДСН, ДСП, ДСанПіН

Скачать бесплатно, без регистрации.

Раздел "ДСН, ДСП, ДСанПіН" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Государственные санитарные правила и нормы
Санитарные правила и нормы / ДСН, ДСП, ДСанПіН

ДСН, ДСП, ДСанПіН

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
ДсаНПіН 2.3-183-2013
z0570-13
Державні санітарні норми та правила «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» 02.04.2013 - - -
ДСаНПіН 2.3-185-2013
z0410-13
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» 20.02.2013 - - -
ДсаНПіН 3.3-182-2012
z0086-13
Державні санітарні норми та правила «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» 29.12.2012 18.03.2016 - -
ДсаНПіН 8.2.1-181-2012
z0087-13
Державні санітарні норми та правила "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" 29.12.2012 - - -
ДСаНПіН 3.5-179-2012
z1776-12
Державні санітарні норми та правила «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів» 01.10.2012 - укр.
*.pdf
скачать
ДСаНПіН 2.3-178-2012
z0284-12
Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок 07.02.2012 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила
Підприємства та організації поліграфічної промисловості
19.12.2011 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 2.2.4-171-10
z0452-10
Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 12.05.2010 15.08.2011 - -
ДСаНПіН 5.5.6-167-2010
z0093-10
Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям 15.12.2009 - - -
ДСанПіН 4.4.4.-152-2008
z1411-07
Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. 11.12.2007 19.04.2011 - -
ДСаНПіН 5.5.6-138-2007
z0077-07
Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей" 18.01.2007 - - -
ДСНіП 3.3.6.096-2002
z0203-03
Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. 18.12.2002 - - -
ДСП 3.3.1.095-2002
z0498-03
Державні санітарні правила та норми
"Підприємства вугільної промисловості"
13.12.2002 - - -
ДСП 9.9.5.080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю. 28.01.2002 - - -
ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 14.08.2001 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 4.4.4.065-00 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми. 18.04.2000 - - -
ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні санітарні правила та норми для морських та річкових портів. 01.12.1999 - - -
ДСН 3.3.6.042-99
va042282-99
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 01.12.1999 - укр., рос.
*.pdf
скачать
ДСП 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. 01.12.1999 - - -
ДСП 3.3.2.040-99 Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. 01.12.1999 - укр.
*.pdf
скачать
ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

01.12.1999

- укр.
*.doc
скачать
ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

01.12.1999

- укр.
*.doc
скачать

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

01.12.1999 - укр.
*.doc
скачать
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми
2. Комунальна гігієна.
2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту.
«Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення»
01.07.1999 - укр.
*.pdf
скачать
ДСПІН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів. 25.03.1999 - - -
ДСанПіН 7.7.5-013-99 Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті 09.02.1999 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" 30.12.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПІН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин 10.12.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДСП 8.8.1.2.002-98 Державні санітарні правила і гігієнічні норми
8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів
8.1. Пестициди і агрохімікати Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності
28.08.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДCанПіН 8.8.1.2.001-98 Державні санітарні правила "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" 03.08.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДСП-201-97
v0201282-97
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) 09.07.1997 07.08.2014 - -
ДСН 239-96
z0488-96
vd960801 vn239
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань 01.08.1996 13.03.2017 - -
СанПиН 5781-91
v5781400-91
Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли. 16.04.1991 23.01.2006 - -
СанПиН 42-123-5777-91
n0001400-91
vd910319
Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. 19.03.1991 23.01.2006 - -
СанПиН 5179-90
n0003400-90
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
СанПиН 5179-90
29.06.1990 - - -
СанПиН N 5.02.12/н
n0002400-89
Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР
СанПиН N5.02.12/н
30.06.1989 - - -
СП 4783-88
v4783400-88
Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке 12.12.1988 - русс.
*.pdf
скачать
СанПіН 42-128-4690-88
v4690400-88
Санитарные правила содержания территорий населенных мест
(Правила не применяются на территории Украины в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения N 145 (z0457-11) от 17.03.2011)
05.08.1988 17.03.2011 - -
СанПиН 4630-88
v4630400-88
Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН 4630-88 04.07.1988 21.10.1991 - -
СанПиН 42-125-4437-87
v4437400-87
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
Санитарно-гигиенические правила и нормы
Устройство, содержание и организация режима детских санаториев
23.11.1987 - - -
ОСП-72/87
v4422400-87
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87 26.08.1987 - - -
Сан ПиН 42-123-4240-86 v4240400-86 Санитарные нормы "Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения
Сан ПиН 42-123-4240-86"
31.12.1986 - - -
СанПИН 42-125-4216-86
v4216400-86
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обучения детей шестилетнего возраста
05.11.1986 - - -
СанПиН № 3231-85
v3231400-85
Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады). 20.03.1985 03.10.2013 - -
СП 1042-73
v1042400-73
Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию 04.04.1973 - - -
           

 

 

I Міжнародна конференція
«Безпека праці у будівництві»

відбудеться з 24-25 жовтня 2018 року
Організатор журнал
«Охорона праці»

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Спеціальна пропозиція від журналу
«Охорона праці»

розмістіть рекламу своєї компанії в журналі
на 2019 рік і отримайте знижку до 15 %
ohoronapraci.kiev.ua

 

 

10.06.2017

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

I Международная конференция
«Безопасность труда в строительстве»

проводится с
24-25 октября
2018 года
Организатор журнал
«Охрана труда»

Специальное предложение
от журнала
«Охрана труда»

разместите рекламу
своей компании
в журнале на 2019 год
и получите
скидку до 15%
ohoronapraci.kiev.ua

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей

в Запорожье и Запорожской области
ООО "МИК"
http://mik.co.ua

Учебный центр
ООО «АДАЖИО»

обучение должностных лиц, специалистов и работников по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
http://adagio.zp.ua

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов TOP.zp.ua Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua