Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
ДСН, ДСП, ДСанПіН

Скачать бесплатно, без регистрации.

Раздел "ДСН, ДСП, ДСанПіН" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Государственные санитарные правила и нормы
Санитарные правила и нормы / ДСН, ДСП, ДСанПіН

ДСН, ДСП, ДСанПіН

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
Розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 20.01.2016 р. № 94-р
94-2016-р
Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства 20.01.2016 - - -
ДсаНПіН 2.3-183-2013
z0570-13
Державні санітарні норми та правила «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» 02.04.2013 - - -
ДСаНПіН 2.3-185-2013
z0410-13
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» 20.02.2013 - - -
ДсаНПіН 3.3-182-2012
z0086-13
Державні санітарні норми та правила «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» 29.12.2012 18.03.2016 - -
ДсаНПіН 8.2.1-181-2012
z0087-13
Державні санітарні норми та правила "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" 29.12.2012 - - -
ДСаНПіН 3.5-179-2012
z1776-12
Державні санітарні норми та правила «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів» 01.10.2012 - укр.
*.pdf
скачать
ДСаНПіН 2.3-178-2012
z0284-12
Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок 07.02.2012 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила
Підприємства та організації поліграфічної промисловості
19.12.2011 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 2.2.4-171-10
z0452-10
Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 12.05.2010 15.08.2011 - -
ДСаНПіН 5.5.6-167-2010
z0093-10
Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям 15.12.2009 - - -
ДСанПіН 4.4.4.-152-2008
z1411-07
Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. 11.12.2007 19.04.2011 - -
ДСаНПіН 5.5.6-138-2007
z0077-07
Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей" 18.01.2007 - - -
ДСНіП 3.3.6.096-2002
z0203-03
Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. 18.12.2002 - - -
ДСП 3.3.1.095-2002
z0498-03
Державні санітарні правила та норми
"Підприємства вугільної промисловості"
13.12.2002 - - -
ДСП 9.9.5.080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю. 28.01.2002 - - -
ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 14.08.2001 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 4.4.4.065-00 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми. 18.04.2000 - - -
ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні санітарні правила та норми для морських та річкових портів. 01.12.1999 - - -
ДСН 3.3.6.042-99
va042282-99
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 01.12.1999 - укр., рос.
*.pdf
скачать
ДСП 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. 01.12.1999 - - -
ДСП 3.3.2.040-99 Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. 01.12.1999 - укр.
*.pdf
скачать
ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

01.12.1999

- укр.
*.doc
скачать
ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

01.12.1999

- укр.
*.doc
скачать

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

01.12.1999 - укр.
*.doc
скачать
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми
2. Комунальна гігієна.
2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту.
«Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення»
01.07.1999 - укр.
*.pdf
скачать
ДСПІН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів. 25.03.1999 - - -
ДСанПіН 7.7.5-013-99 Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті 09.02.1999 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" 30.12.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДСанПІН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин 10.12.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДСП 8.8.1.2.002-98 Державні санітарні правила і гігієнічні норми
8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів
8.1. Пестициди і агрохімікати Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності
28.08.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДCанПіН 8.8.1.2.001-98 Державні санітарні правила "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" 03.08.1998 - укр.
*.pdf
скачать
ДСП-201-97
v0201282-97
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) 09.07.1997 07.08.2014 - -
ДСН 239-96
z0488-96
vd960801 vn239
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань 01.08.1996 13.03.2017 - -
СанПиН 5781-91
v5781400-91
Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли. 16.04.1991 23.01.2006 - -
СанПиН 42-123-5777-91
n0001400-91
vd910319
Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. 19.03.1991 23.01.2006 - -
СанПиН 5179-90
n0003400-90
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
СанПиН 5179-90
29.06.1990 - - -
СанПиН N 5.02.12/н
n0002400-89
Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР
СанПиН N5.02.12/н
30.06.1989 - - -
СП 4783-88
v4783400-88
Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке 12.12.1988 - русс.
*.pdf
скачать
СанПіН 42-128-4690-88
v4690400-88
Санитарные правила содержания территорий населенных мест
(Правила не применяются на территории Украины в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения N 145 (z0457-11) от 17.03.2011)
05.08.1988 17.03.2011 - -
СанПиН 4630-88
v4630400-88
Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН 4630-88 04.07.1988 21.10.1991 - -
СанПиН 42-125-4437-87
v4437400-87
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
Санитарно-гигиенические правила и нормы
Устройство, содержание и организация режима детских санаториев
23.11.1987 - - -
ОСП-72/87
v4422400-87
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87 26.08.1987 - - -
Сан ПиН 42-123-4240-86 v4240400-86 Санитарные нормы "Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения
Сан ПиН 42-123-4240-86"
31.12.1986 - - -
СанПИН 42-125-4216-86
v4216400-86
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обучения детей шестилетнего возраста
05.11.1986 - - -
СанПиН № 3231-85
v3231400-85
Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады). 20.03.1985 03.10.2013 - -
СП 1042-73
v1042400-73
Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию 04.04.1973 - - -
           

 

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

23.03.2021

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua