Разделы
Новости

Указатель
НПАОП

по состоянию на
06.07.2022 года

Проект изменений
в "Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения"
НПАОП 0.00-6.04-06
НПАОП 0.00-7-21-22
Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда ...
(заменяет
НПАОП 0.00-7.16-18)
НПАОП 0.00-7.20-21
Формы заключений экспертизы
(заменяет
НПАОП 0.00-7.18-18)
НПАОП 0.00-6.18-21
Порядок
внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда
Реклама
УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"
Обучение по правилам охраны труда
http://zap.at.ua/
Справочно-информационный сайт
г. Запорожья
http://oppb.com.ua/
Журнал
«Охрана труда и пожарная безопасность»
Государственные санитарные правила и нормы

Скачать бесплатно, без регистрации.

Раздел "Государственные санитарные правила и нормы" постоянно дополняется и обновляется. На странице Вы можете найти ссылки на официальные сайты для просмотра действия документа на настоящее время и последних изменений.

Законы и Кодексы Украины / Охрана труда / Пожарная и техногенная безопасность /
Санитарные правила и нормы / Государственные стандарты и нормы / Классификаторы / Технические регламенты / ВСУ

Государственные санитарные правила и нормы
Санитарные правила и нормы / ДСН, ДСП, ДСанПіН

Cанитарные правила и нормы / Cанітарні правила і норми

Страница 1 из 2

Страницы : [ 1 ] [ 2 ]

Рекомендации по скачиванию

Обозначение
документа
Наименование
документа
Дата
принятия
Дата
изменения
Язык,
формат
Доступность
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 24.03.2016 №234
z0563-16
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів 24.03.2016 - - -
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 02.02.2016 №55
z0207-16
Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів 02.02.2016 13.03.2017 - -
Розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 20.01.2016 р. № 94-р
94-2016-р
Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства 20.01.2016 - - -
Наказ МОЗ України
від 11.08.2014 №552
z1067-14
Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» 11.08.2014 - - -
Наказ МОЗ України
від 08.04.2014 №248
z0472-14
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 08.04.2014 - укр.
*.pdf
скачать
Наказ МОЗ України
від 01.08.2013 №678
z1370-13
не діє
Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»
(не діє, див. z0563-16)
01.08.2013 24.03.2016 - -
Наказ МОЗ України
від 29.12.2012 №1140
z0088-13
Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» 29.12.2012 - - -
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 29.12.2012 №1138
z0086-13
Державні санітарні норми та правила «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» 29.12.2012 18.03.2016 - -
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
від 21.03.2012 №136
z0505-12
Санітарні правила в лісах України 21.03.2012 - - -
Наказ МОЗ України
від 26.01.2012 №55
z0248-12
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів» 26.01.2012 - - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.08.2011 N893
893-2011-п
Правила санітарної охорони території України 22.08.2011 - - -
Наказ МОЗ України
від 17.03.2011 N145
z0457-11
Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць 17.03.2011 - укр.
*.pdf
скачать
Наказ МОЗ України
від 24.01.2008 N26
z0088-08
Державні санітарні норми і правила "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами" 24.01.2008 - - -
Наказ МОЗ України
від 04.06.2007 N294
z1256-07
Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" 04.06.2007 - - -
Наказ МОЗ України
від 13.11.2006 N746
z1266-06
Державні санітарні правила і норми "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" 13.11.2006 - - -
Наказ МОЗ України
від 20.04.2005 N175
z0603-05
не діє
Державні санітарні норми та правила "Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом"
(не діє, див. 955-2009-р )
20.04.2005 29.07.2009 - -
Наказ МОЗ України
від 02.02.2005 N54
z0552-05
Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 02.02.2005 - - -
Наказ МОЗ України
від 14.05.2004 N239
z1072-04
Державні санітарні норми та правила
"Транспортування продовольчої продукції"
(скасовано на підставі Наказу МОЗ України N185 (v0185282-05)
від 22.04.2005)
14.05.2004 22.04.2005 - -
Наказ МОЗ України
від 06.05.2003 №197
z0435-03
Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів. 06.05.2003 - - -
Наказ МОЗ України
від 28.08.1997 №262
Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом 28.08.1997 - - -
Наказ МОЗ України
від 09.07.1997 №203
Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів. 09.07.1997 - укр.
*.pdf
скачать
Наказ МОЗ України
від 09.07.1997 №200
Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів 09.07.1997 - - -
Наказ МОЗ України
від 23.12.1996 №383
z0136-97
Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"
(втратили чинність на підставі Наказу МОЗ N400 ( z0452-10)
від 12.05.2010)
23.12.1996 12.05.2010 - -
Наказ МОЗ України
від 23.07.1996 N 222
z0715-96
Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок 23.07.1996 23.07.1998 - -
Наказ МОЗ України
від 19.06.1996 N173
z0379-96
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 19.06.1996 31.08.2009 укр.
*.pdf
скачать
Наказ МОЗ України
від 19.06.1996 N172
z0378-96
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів 19.06.1996 - - -
Наказ МОЗ України
від 18.12.1995 №235
z0354-96
Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії. 18.12.1995 - - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.07.1995 N555
555-95-п
Санітарні правила в лісах України 27.07.1995 07.08.2013 - -
Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.06.1995 N420
420-95-п
Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів 13.06.1995 07.05.1998 - -
           

В верх

Страница 1 из 2, искать далее

Страницы : [ 1 ] [ 2 ]

 

Сайт допомоги спеціалістам
з охорони праці

нормативно-правова база, переліки НПА за галузями
sop.lutsk.ua

Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Два напрямки в одному журналі: охорона праці + пожежна безпека це зручно та вигідно!
http://oppb.com.ua

Запорізький обласний центр охорони праці

навчання і перевірка знань з питань
охорони праці
www.op.zp.ua

 

 

23.03.2021

 

Партнёры

Запорожский
областной центр
охраны труда

обучение и проверка
знаний по вопросам
охраны труда
www.op.zp.ua

Справочно-информационный сайт города Запорожья

Ваш надежный справочник и путеводитель по
г. Запорожье
http://zap.at.ua/

Журнал
«ОХРАНА ТРУДА
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Два направления в одном журнале: охрана труда
+ пожарная безопасность
это удобно и выгодно!
http://oppb.com.ua

Сайт
помощи специалистам по охране труда

нормативно-правовая база, перечни НПА по отраслям
sop.lutsk.ua

Объявления

Издательство
«ФОРТ»

Разместите Вашу рекламу на страницах самых популярных изданий!
fort.kharkiv.com

ООО «ШАНС, ЛТД»
учебный центр
по охране труда

обучение по охране труда, реализация нормативной литературы и другие услуги
ООО «ШАНС, ЛТД»

ТМ
ПАПЕРОВИЙ
РАЙ

виготовлення посвідчень, перепусток, свідоцтв, залікових книжок
паперовий-рай.укр

ООО «Учебно-консультационный центр «МIА»

предоставляет полный спектр услуг по вопросам охраны труда
ТОВ «УКЦ «МІА»

Запорожский
учебный центр
по охране труда
"ФОП Макаров Д.В."

предлагает быстро и качественно пройти обучение по курсам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ohrana-truda.zp.ua

Здесь может быть Ваша реклама

По вопросам размещения рекламы на этом сайте обращайтесь:
http://sop.zp.ua/

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua